Chống Spam sms của nhà mạng là gì Sms Marketing 10 VNĐ/Sms

1. Thuật toán chống Spam Sms của nhà mạng là gì

Là thuật toán xác định Sim đang spam sms. Và ngay lập tức ngăn chặn Spam bằng cách khóa Sim hoặc khóa Nội dung

2. Những tiêu chí chính trong thuật toán

  • 1 – Số lượng số điện thoại khác nhau nhận Sms trong 1 ngày

Đây là tiêu chí quan trọng nhất trong thuật toán chống spam. 1 danh bạ của 1 người luôn luôn có giới hạn, Từ đó, nếu gửi sms thông thường, bạn sẽ không bao giờ gửi sms cho quá nhiều sđt khác nhau trong 1 ngày. Số sđt tối đa 1 ngày mà 1 số có thể gửi chỉ < 1000. Nếu gửi sms vượt qua số này, dù thế nào bạn sẽ bị nhà mạng đánh dấu Spam

  • 2- Khoảng cách thời gian gửi giữa 2 sms
    • 2.1 – Khoảng cách gửi giữa 2 sms quá ngắn

                     Nếu gửi nhiều sms liên tiếp, khoảng cách gửi mà quá ngắn (< 30s) ngay lập tức, bạn sẽ bị nhà mạng liệt vào Spam

    • 2.2 – Gửi nhiều Sms liên tiếp với khoảng thời gian bằng nhau

                     Nếu gửi nhiều Sms liên tục, và khoảng cách giữa 2 sms liên tục bằng nhau thì ngay lập tức, bạn sẽ bị nhà mạng đánh dấu Spam

  • 3. Gửi nhiều nội dung có cấu trúc giống nhau liên tiếp

Nếu bạn gửi nhiều tin nhắn giống nhau liên tiếp, ngay lập tức bạn sẽ bị liệt vào Spam. Nếu gửi nhiều sms có cấu trúc Sms giống nhau liên tiếp, ngay lập tức bạn cũng bị nhà mạng liệt vào Spam

 

Chú ý: Thuật toán chống Spam là dựa trên nhiều tiêu chí.

 

3. Hệ thống Sms Pacodo sms vượt qua thuật toán chống Spam

 Quý khách sử dụng phần mềm Sms Pacodo hoàn toàn yên tâm, Sms Pacodo sử dụng thuật toán tự động phân phối Sms để tối ưu, giúp khách hàng gửi được nhiều Sms nhất có thể và không bị khóa Sim