plane
icon

Chọn Dịch Vụ

icon

Thanh Toán

icon

Tiến Hành Cài Đặt

SMS Pacodo Marketing

200.000 đ

icons
SMS Marketing 1 Tháng
 •  Gửi bằng chính SĐT của mình
 •  Full Tính Năng 
 •  Hoàn toàn không bị chặn
 •  Gửi sms với chi phí 10 VND/Sms
 •  Hoàn toàn tự động
 •  Không bị khóa sim, khóa nội dung
 •  Tư vấn miễn phí 24/24

500.000 đ

icons
SMS Marketing 3 tháng
 •  Gửi bằng chính SĐT của mình
 •  Full Tính Năng 
 •  Hoàn toàn không bị chặn
 •  Gửi sms với chi phí 10 VND/Sms
 •  Hoàn toàn tự động
 • Không bị khóa sim, khóa nội dung
 •  Tư vấn miễn phí 24/24

1.000.000 đ

icons
SMS Marketing 6 tháng
 •  Gửi bằng chính SĐT của mình
 •  Full Tính Năng 
 •  Hoàn toàn không bị chặn
 •  Gửi sms với chi phí 10 VND/Sms
 •  Hoàn toàn tự động
 •  Không bị khóa sim, khóa nội dung
 •  Tư vấn miễn phí 24/24

1.500.000 đ

icons
SMS Marketing 12 tháng
 •  Gửi bằng chính SĐT của mình
 •   Full Tính Năng 
 •  Hoàn toàn không bị chặn
 •  Gửi sms với chi phí 10 VND/Sms
 •  Hoàn toàn tự động
 •  Không bị khóa sim, khóa nội dung
 •  Tư vấn miễn phí 24/24